مرگ مغزي
در مرگ مغزي، خونرساني به مغز متوقف شده، اكسيژن رساني به آن انجام نمي گيرد.مغز تمام كاركرد خود را از دست مي دهد و دچار تخريب غير قابل برگشت مي گردد. اگرچه پس از مرگ مغزي اعضاي ديگر از جمله قلب، كبد و كليه ها هنوز داراي عملكرد هستند، بتدريج در طي چند روز آينده، از كار خواهند افتاد.
بيمار مرگ مغزي، صحبت نمي كند، نمي بيند، به هيچ يك از تحريكات خارجي پاسخي نمي دهد و بدون استفاده از دستگاه تنفس مصنوعي قادر به تنفس نخواهد بود.
علل شايع مرگ مغزي كدامند؟
تصادفات رانندگي، وارد آمدن ضربه شديد به سر، سقوط از ارتفاع، غرق شدن در آب، مسموميت ها، خونريزي هاي داخلي مغز و همچنين سكته مغزي.
مرگ مغزي چگونه رخ ميدهد؟
هر گونه آسيب شديد به مغز مي تواند منجر به تورم بافتي  شود. از آنجاييكه مغز در يك فضاي بسته (استخوان جمجمه) قرار دارد و جايي براي اين افزايش حجم وجود ندارد، بر بخش هاي پايين تر مغز (ساقه مغز) فشار آورده، مانع جريان گردش خون به قسمت هاي بالا يي مي گردد و بيش از پيش مانع اكسيژن رساني ميشود.
اين فرايند ممكن است چند دقيقه يا چند روز بدرازا بكشد. قلب به كمك دستگاه تنفس مصنوعي به فعاليت ادامه داده، به اعضاي ديگر  اكسيژن مي رساند، در حاليكه بافت مغز و ساقه مغز كه وظيفه كنترل تنفس و ضربان قلب را بر عهده دارند از اين ماده حياتي(اكسيژن) محروم مانده، دچار مرگ مي شوند.
چرا در مرگ مغزي، بيمار تا مدتي داراي ضربان قلب و تنفس  مي باشد؟
قلب تا زماني كه داراي اكسيژن رساني باشد، به ضربان خود ادامه ميدهد. در بيمار مرگ مغزي، دستگاه تنفس مصنوعي ( ونتيلاتور ) اكسيژن لازم را براي ضربان قلب فراهم خواهد كرد و به محض جدا كردن دستگاه از بيمار قلب هم از كار خواهد افتاد.
كما چيست؟ آيا همان مرگ مغزي است؟
كما در واقع يك نوع اختلال در كاركرد مغز است كه شخص دچار كاهش شديد سطح هوشياري ميگردد و به هيچ يك از تحريكات پيرامونش، پاسخ نميدهد.
در كما شانس بهبودي براي برخي بيماران وجود دارد، در صورتيكه در مرگ مغزي بهبودي بيمار غير ممكن  و مرگ وي ظرف چند روز  حتمي  است.
زندگي نباتي چيست و چه فرقي با مرگ مغزي دارد؟
زندگي نباتي، با مرگ مغزي كاملا متفاوت است.
اين وضعيت تقريبا هميشه در پي كما رخ مي دهد. با اينكه شخص بيدار بنظر مي رسد ( چشمانش باز است ) و  داراي يك سري حركات غير ارادي اعضاي خويش است، هيچ عملكرد ذهني و شناختي ندارد.
اين ها در واقع بيماراني هستند كه بدنبال آسيب شديد مغزي، براي سالهاي متمادي زنده مي مانند و به نظر هوشيارند، بدون اينكه بتوانند با محيط اطراف خود ارتباطي برقرار كنند.
آيا از ظاهر فرد بيمار ميتوان فهميد كه او دچار مرگ مغزي شده است؟
خير، فردي كه دچار مرگ مغزي شده، مانند كسي است كه در خوابي عميقي فرو رفته است. ريه هايش به كمك دستگاه تنفس مصنوعي ( ونتيلاتور ) از هوا پر مي شوند، قلبش به سبب اكسيژن رساني داراي ضربان است و حتي پوست او گرم و برنگ صورتي مي باشد.
آيا بيمار بدنبال مرگ مغزي درد را احساس مي كند؟
خير. پس از وقوع مرگ مغزي،  در انسان هيچگونه احساس درد و اندوهي وجود نخواهد داشت.
آيا مواردي از مرگ مغزي بوده است كه بهبود يافته باشند؟
خير، امكان بهبودي و بازگشت بيمار مرگ مغزي به هيچ عنوان وجود ندارد.
مواردي كه شنيده ايد فرد دچار مرگ مغزي شده و سپس بهبود يافته است، در واقع مرگ مغزي نبوده است.
اين بيماران در كماي عميق بوده ولي نزديكان آنها و يا حتي گاهي برخي از پزشكان و پرستاراني كه درباره تفاوت مرگ مغزي و كما اطلاعات كافي ندارند چنين برداشت نادرستي كرده اند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0