به نام خالق یکتا
شهرستان تاکستان یکی از شهرستانهای استان قزوین  است. مرکز این شهرستان، شهرتاکستان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1393، برابر با 182.961 نفر بوده است. با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان در مهر ماه سال 1360 و مجوز 1519/50 مورخ 13/5/1360 اداره کل تشکیلات وزارت بهداری وبند یک صورتجلسه شماره یک مورخ 6/7/1360 شورای منطقه ایی بهداری استان زنجان به شکل مستقل آغاز بکار نمود. براساس طرح گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تاکستان برای پوشش کامل ارائه خدمات سلامت به مردم شریف این شهرستان تعداد 15 مرکز بهداشتی درمانی ، 5 پایگاه بهداشتی ضمیمه ، و 6 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه پیش بینی گردیده که ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مرکز و پایگاههای ضمیمه وپایگاههای بهداشتی غیر ضمیمه فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند . 

 

نام ونام خانوادگی مدیر شبکه

مدرک تحصیلی

شروع مسولیت

شماره تماس

1

دکتر حسین طاهرخانی

دکتری پزشکی

28/7/1360

 

2

دکتر میر عماد مقدم امامی

پزشک عمومی

3/8/61

 

3

دکتر مهدی میثاقی

داروساز

13/4/62

 

4

دکتر علیرضا تقوی

پزشک عمومی

29/2/63

 

5

دکتر محمدرضا پاکراد

پزشک عمومی

1/6/63

 

6

محمد علی توقیری

کاردان علوم آزمایشگاهی

27/10/63

 

7

دکتر حمید رضا خرم خورشید

پزشک عمومی

6/3/70

 

8

دکتر محمد معین توکلی

پزشک عمومی

11/6/74

 

9

دکتر امیر داوری

پزشک عمومی

3/7/75

 

10

دکتر سید سعید صدقی اسکویی

پزشک عمومی

9/7/80

09123819142

11

دکتر عباس طالبیان اردستانی

پزشک عمومی

23/7/81

09122456887

12

دکتر علیرضا خونساری

پزشک عمومی

خرداد 1386

09128821940

13

دکتر حبیب اله بهتویی

دندانپزشک

26/10/1387

09121816562

14

دکتر جلال رحمانی

دندانپزشک

5/10/1391

09127817814

         

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0