دكتر حسن رحمانی، مدیر شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكستان شد
کد خبر : ۱۵۹۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
۰۰:۰۰
اردوی جهادی پزشكی در روستای مشكین شهرستان تاكستان برگزار شد
کد خبر : ۱۵۴۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ 
۰۰:۰۰

  • 111.jpg
  • WhatsApp Image 2022-07-31 at 8.28.04 PM.jpeg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 11111.jpg
  • 1.jpg

   


poster.jpg
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0