شرح وظايف معاونت درمان شبكه بهداشت تاكستان
 
1 – نظارت بر بيمارستان ها ، مراكز درماني دولتي و خصوصي ، مطب ها ، دفاتر كار ،آزمايشگاه ها ، راديولوژي ، پايگاههاي اورژانس ،مراكز ترك اعتياد
2 – رسيدگي به شكايات
3 – ابلاغ و اعمال قوانين و دستورالعمل هاي وزارتي
4 – صدور گواهي صلاحيت پروانه مطب براي متقاضيان


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0