هفته ملی جمعیت (24-30 اردیبهشت 1402)

------------------------------------------------------------------

                                             

1.jpg  

 

    -----  فیلم ها و کلیپ ها  -----

 
افزایش جمعیت و فرزند آوری
بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
کلیپ مقایسه نرخ باروری کلی ایران با برخی کشورها
 

 

 
  -----------------------------------  
     
        ------ مطالب آموزشی  ------    
     
  ناباروری   پیامدهای سالمندی جمعیت  

  مزایای فرزندآوری

  پیام ها با موضوع جمعیت و فرزندآوری  
  فوائد زایمان طبیعی و عوارض سزارین   سرفصل های آموزشی و روش های مناسب آموزشی  
  تک فرزندی   شعارهای محوری هفته جمعیت  
     
 
 
              
 
 
       
 
   
       
 
   


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0