• ساعت : ۱۱:۰۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ 
  • کد خبر : ۲۲۵۵۹
مسابقه هفته سلامت و هفته جمعیت-واحد آموزش و ارتقاء سلامت
 مسابقه هفته سلامت1402- سفیران سلامت و عموم مردم https://qums.porsline.ir/s/hafte-salamat1402-safiran  
مسابقه هفته سلامت1402-کارکنان ادارات و سازمان های استان قزوین https://qums.porsline.ir/s/hafte-salamat1402-karkonan  
مسابقه هفته سلامت سال 1402- کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین https://qums.porsline.ir/s/hafte-salamat1402-daneshgah  
متن آموزشی مسابقه هفته سلامت 1402    
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0